Recent zijn vanuit diverse delen van het land (onder andere de regio’s Nijmegen, Groningen en Utrecht) meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Het betreft zowel wilde konijnen als konijnen die als gezelschapsdier worden gehouden. Uit post-mortaal onderzoek dat is uitgevoerd door de afdeling Pathobiologie van de faculteit Diergeneeskunde is gebleken dat de dieren gestorven zijn als gevolg van VHD (Viral Hemorrhagic Disease). Deze ziekte, ook wel Rabbit Hemorrhagic Disease of RHD genoemd, wordt veroorzaakt door een virus, het RHD-virus.
Symptomen
Een met VHD geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven, waarbij soms benauwdheid en bloedingen gezien kunnen worden voorafgaand aan de sterfte. Vaak zijn echter geen voorafgaande verschijnselen te zien. Ook kan soms acute benauwdheid worden gezien die ook snel door de dood wordt gevolgd.
Behandeling en vaccinatie
Er is tot op dit moment nog geen behandeling beschikbaar in geval een konijn acute symptomen vertoont als gevolg van een VHD-infectie. Preventief is wel vaccinatie mogelijk; het vaccin Nobivac Myxo-RHD geeft goede bescherming tegen myxomatose en de klassieke variant van het RHD-virus (RHD1). Het biedt echter geen bescherming tegen RHD-2.
Lees verder